باربری فرحزاد

دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 ساعت 22:13

زمینه فعالیت : حمل و نقل بار و کالا : اتوبار (بارکش شهری)

نشانی : تهران - تهران - بولوار فرحزاد - ارغوان غربی - مجتمع لاله - پ. 6/1

تلفن : ۲۲۰۸۵۸۰۵, ۲۲۰۸۵۷۴۵, ۲۲۳۵۰۵۶۶